چگونگی قرار دادن کاغذ و پاکت نامه در پرینتر m12 و m12w اچ پی

در این مطلب قصد داریم چگونگی قرار دادن کاغذ و پاکت نامه در پرینترهای HP LaserJet Pro M12 و HP LaserJet Pro M12w به شما آموزش دهیم.

مراحل قرار دادن کاغذ در پرینتر:

1- کاغذ سفید را در دستگاه قرار دهید.

ابتدا کاغذ سفید، سایز استاندارد، یا پاکت‌ نامه‌ها را در سینی ورودی قرار دهید.

کاغذ سفید A4 را در سینی ورودی قرار دهید. (سمتی که می‌خواهید پرینت بگیرید رو به بالا باشد.)

سینی ورودی را باز کنید.

  1. کاغذ را بین نگهدارنده‌های کشویی قرار دهید و نگهدارنده‌ها را با توجه به سایز کاغذ تنظیم کنید. (نگهدارنده عرضی و طولی)

3- یک دسته کاغذ سفید را به سمتی که می‌خواهید روی آن پرینت گرفته شود، در سینی ورودی قرار دهید و سپس دسته کاغذ را به سمت جلو حرکت دهید تا هنگامی که متوقف شود.

بیشتر از 50 عدد کاغذ سفید در سینی ورودی قرار ندهید.

4- طول و عرض نگهدارنده‌ها را به سمت دسته کاغذ بکشید.

با انجام مراحل بالا، کاغذ را به طور صحیح در پرینتر قرار داده‌اید.

قراردادن پاکت نامه‌ها

پاکت نامه‌ها را در سینی ورودی قرار دهید.

دستورالعمل‌های پاکت نامه

برای اطمینان از چاپ درست پاکت‌ نامه‌ها، به دستورالعمل‌های زیر رجوع کنید.

  • پاکت نامه‌های گیره دار، دکمه دار، چسب دار و…. استفاده نکنید.
  • پاکت نامه‌هایی که چروکیده، دندانه دندانه، به هم چسبیده یا به طور کلی آسیب دیده‌اند را استفاده نکنید.
  • اگر از پاکت نامه‌های چسب دار استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که برای استفاده در پرینترهای لیزری مورد تایید باشند.
  • فقط از پاکت‌های توصیه شده برای پرینترهای لیزری استفاده کنید
  • از پاکت‌های درزدار استفاده کنید.

1- ابتدا سینی ورودی را باز کنید.

2- کاغذ را بین نگهدارنده‌های کشویی قرار دهید و نگهدارنده‌ها را  با  توجه به سایز کاغذ تنظیم کنید. (نگهدارنده عرضی و طولی)

3- سمتی از پاکت نامه را که میخواهید روی آن پرینت گرفته شود به  سمت  بالا  و قسمت تا خورده را به سمت پایین قرار دهید.

نکته: برای جلوگیری از گیرکردن کاغذ، بیشتر از 10 پاکت نامه را قرار ندهید.

  • اگر قسمت تا خورده پاکت روی لبه‌های کوتاه پاکت است، قسمت تا خورده را به سمت پایین قرار دهید. و سپس لبه کوتاه را بدون قسمت تا خورده به سمت پرینتر قرار دهید.
  • اگر قسمت تا خورده پاکت، روی لبه‌های بلند پاکت است، پاکت‌هایی را قرار دهید که قسمت تا خورده آنها در سمت چپ سینی ورودی قرار دارد.

4- یک دسته پاکت نامه را داخل سینی ورودی قرار دهید، و سپس طول و عرض نگهدارنده‌ها را به سمت دسته کاغذ بکشید.

نکته: قبل از پرینت گرفتن روی پاکت‌ها، سایز درست پاکت انتخاب کنید و تنظیمات درست را انجام دهید.